Det Digitale Spejl

UV-materialet

UV-materialet er delt op i tre temaer, som hver kan gennemgås på en-tre lektioner. 

Under hvert tema har du disse muligheder: 

 • Download lærervejledning
 • Afspille en præsentation direkte fra denne hjemmeside
 • Mulighed for at give dig og dine elevers guldkorn videre til andre skoler og samtidig læse deres.

 

 

De 3 temaer

Du kan vælge at benytte alle moduler eller kun vælge ét - det er op til dig.

 1. Det digitale Fællesskab
 2. De digitale Fodspor
 3. Den digitale Identitet 

Opbygningen af hvert tema

Hvert tema er delt op i fem del-elementer som didaktisk spænder over flere metoder. Man kan godt springe et element over eller bruge elementerne i en anden rækkefølge. Den rækkefølge, som delelementerne er beskrevet i, anviser en naturlig progression for undervisningen.

 

De fem del-elementer er:

 1. Et læreroplæg
 2. En kort animationsfilm
 3. Klassediskussion
 4. Gruppearbejde
 5. Opsamling

De fem del-elementer er alle med i præsentationen og er desuden beskrevet i lærervejledningen, der også udstyrer underviseren med nødvendig baggrundsviden.


Digital Dannelse CFDP boerns vilkaar red barnet Medierådet Industriens Arbejdsgivere TDC Telenor Telia TI