Det Digitale Spejl

Organisationerne bag

"Det Digitale Spejl" er opstået på initiativ af Telekommunikationsindustrien og udformes i fællesskab af de børnefaglige organisationer Red Barnet, Børns Vilkår, Digital Dannelse, Medierådet og Center for Digital Pædagogik med faglig støtte af Danmarks Undervisningsportal EMU.dk.

Kampagnen finansieres af Telekommunikationsindustrien (TDC, Telenor og Telia), Videnskabsministeriet (VTU), Ministereiet for Børn og Undervisning (Tips- og lottomidler) og IAK (Industriens Arbejdsgivere i København).

Digital Dannelse

Digital Dannelse holder foredrag, laver workshops og tilbyder rådgivning om menneskers færden på nettet, så de nye medier benyttes på en positiv, sund og konstruktiv måde.

 

Vores vision er at støtte mennesker i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse med det formål at udvikle et trygt og værdiskabende samspil mellem mennesker i den virtuelle verden, der igennem viden og reflekterede holdninger kan tage kvalificerede valg i deres færden på nettet.

 

Det betyder, at den enkelte skal kunne forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet, gennemskue, hvem der kommunikere med hvem og på hvilke præmisser samt forstå samspillet mellem intentioner, udtryksformer og handlinger.

Red Barnet

Red Barnet har siden 2001 arbejdet for at forebygge online relaterede overgreb og mobning.

Red Barnet har et omfattende oplysningsarbejde om børns digitale liv. Sammen med Det Kriminalpræventive Råd har vi oplysnings-portalen www.sikkerchat.dk, som indeholder målrettet oplysningsmateriale til både børn, unge, forældre og fagfolk om børns hverdag med digitale medier. Red Barnets kapacitetsopbygning blandt fagfolk er i høj grad udviklet sammen med SSP-medarbejdere og SSP-samrådet. Red Barnet driver også den danske internet hotline mod seksuelle overgrebsbilleder med børn, som hvert år modtager over 4000 anmeldelser og samarbejder med politi og hotlines over hele verden.

Børns Vilkår

Børns Vilkår driver BørneTelefonen og ForældreTelefonen, hvor vi rådgiver børn, unge og voksne om børn og unges digitale liv. I 2010 rådgav vi 15.487 børn og 1664 voksne, hvoraf 20% af henvendelserne fra børn handlede om off- og online mobning. Desuden rådgiver vi børn ca. to gange om måneden på www.habbo.dk om deres digitale liv. I Børns Vilkår har vi siden 2001 haft en landsdækkende SkoleTjeneste, som holder oplæg for børn fra 4. til 10. klasse. Vi holder bl.a. et oplæg om digital mobning, og når unge krænker unge over nettet. Vi har valgt at have fokus på de to problemstillinger i vores oplæg om børns digitale liv, da det er de to problemstillinger, børn oftest henvender sig om på Børnetelefonen, når de ringer om deres online liv.

Fra 2005 begyndte vi også at holde oplæg for forældre, lærere og pædagoger om børns digitale liv – også med særlig fokus på digital mobning og krænkelse. Knap 45 % af de afholdte oplæg for både børn og voksne i 2010 handlede om børn digitale liv.

Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger sig med socialt arbejde i nye medier. Vi driver den digitale rådgivning Cyberhus.dk der siden 2009 har været udnævnt til national helpline under EU-Kommissionens Safer Internet Programme. Rådgivningen svarer på spørgsmål og bekymringer fra unge, i forhold til deres oplevelser online eller det skadelige eller ulovlige indhold, de støder på.  I 2010 havde online rådgivningen 42.052 unikke besøgende med 3660 rådgivende samtaler fordelt på chat og brevkasser. Heraf var ca. 18 % af alle henvendelser relateret til online relateret adfærd eller problemer. Fagpersoner og forældre har siden efteråret 2010 kunne få råd og vejledning om børn og unges digitale liv på hjemmesiden www.cfdp.dk. Center for Digital Pædagogik formidler også viden om digital pædagogik, og har de sidste 4 år lavet oplæg om web- og mobiletik for mere end 6.000 elever i de danske folkeskoler. Cyberskolen møder børnene med en positiv indgangsvinkel til nye medier med henblik på at skabe refleksion, forståelse og etiske filtre i forhold til digitale problemstillinger. Organisationen er forankret i landsorganisationen Ungdommens Vel. 

Medierådet for børn og unge

Medierådet for Børn og Unge vurderer film og videoer for at beskytte børn og unge. Medierådet sætter så at sige samfundets officielle grænser for, hvad mindre børn bør se af levende billeder. Samtidig fungerer Medierådet som Videncenter for børn og unges brug af nye online teknologier.  Formålet er, at informere om børn og unges brug af internet og nye teknologier samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom.


Digital Dannelse CFDP boerns vilkaar red barnet Medierådet Industriens Arbejdsgivere TDC Telenor Telia TI